دست به دست

دست به دست

اردبیل

هدف ما در این راه ، کاهش آسیب های اجتماعی و روحی از طریق کاهش بیکاران و کمک به نیازمندان ، افزایش رونق اقتصادی در کشور از طریق افزایش تولید و خدمات ، کمک به اعتلای کارهای فرهنگی و پایان دادن به "نمیشود ها" ، خواهد بود .

کمپین‌های من:

4

مبالغ جمع آوری شده:

520,200 تومان

حمایت‌های من:

4

جمع مبالغ حمایت شده:

12,900 تومان

ردیفتاریخ تراکنشعنوان کمپینمقدار حمایت
11398/05/05طراحی لباس مخصوص با الیاف نانو (تست)1,500 تومان